Site menu:

Spam Blocked

共有3,545,211 位同名同姓的人來訪

Site search

Banner

Categories

Recent Posts

Recent Comments

RSS 同名同姓的李焯雄aka Li Zhuoxiong

Archives

Links:

Tag: Lisa

[works]雪豹

雪豹
詞:李焯雄 /曲:陶喆 / 唱:陶喆 (FEAT. Lisa)/製作人:陶喆
專輯名稱:69樂章 專輯
發行日:2009年 8月

A1
我不怕風雪 只怕你的堅決
闖入我世界 難以磨滅
敢攻擊一切 卻怕在你面前
我的脆弱 變得好明顯
B1
喊不出聲音 反正你不在意
你要我到哪 都是你的世界
C1
我愛你我卻不自由
不愛你我也不自由
困在你掌心的野獸
你對我總不置可否