Site menu:

Spam Blocked

共有3,545,399 位同名同姓的人來訪

Site search

Banner

Categories

Recent Posts

Recent Comments

RSS 同名同姓的李焯雄aka Li Zhuoxiong

Archives

Links:

Tag: 永遠的愛人

[works]永遠的愛人

永遠的愛人
作詞:李焯雄 /作曲:韓紅/ 唱:容祖兒
專輯名稱:很忙 專輯
發行日:2009年 8月14日

LISTEN試聽
A1
從不要求愛得對等
話好傷人但你還在忍
不管我是否變成更好的人
你依然像是為愛我而生
A2
愛人也不能 愛得那麼忠貞
我真的曾誤認 疼我是你的責任
當我學會愛人 我卻先愛別人
你像苦戀 那麼動人